Staking OV brengt stemrecht in gevaar

Op 15 maart vinden de provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen plaats. Iedereen moet zelfstandig kunnen stemmen. Dus ook mensen met een beperking.

Dit kan onder andere door gebruik te maken van een stemmal of te stemmen bij een gebarentalig stembureau. De groep mensen die hier gebruik van wil maken is Groot en divers. Ook deze mensen hebben recht om te stemmen, maar zijn vaak afhankelijk van de bus om bij een geschikt stembureau te komen.

Er zijn stakingen aangekondigd van het streekvervoer. Ook op 15 maart. Als er gestaakt wordt op 15 maart worden mensen met een beperking, waaronder wij, uitgesloten om zelfstandig gebruik te kunnen maken van ons stemrecht. Iemand machtigen om voor jou te stemmen moet een keuze zijn en je mag hier toe niet gedwongen worden. Stemmen is een grondrecht en dat moet iedereen zelfstandig en naar eigen inzicht kunnen doen.

Petitie

Daarom zijn wij (Marjolein van den Broek, Roos Hoelen en ik) een petitie gestart, waarin we de vakbonden FNV en CNV oproepen de geplande stakingen op 15 maart te schrappen of te verplaatsen. Wij hebben respect voor hun recht op staken. Dat kunnen ze iedere dag van het jaar doen. Het zou fijn zijn als zij ook begrip hebben voor onze democratische rechten, die we slechts eens in de 4 jaar kunnen uitoefenen.

Klik hier om de petitie te ondertekenen >>>